21 augustus 2020 - 08:00 tot 01 september 2020 - 22:00
Expositieruimte

Expositie: Out of the box

Rezised

Ontwerpideeën voor het logistiek landschap van de toekomst

Enorme dozen langs de snelweg die steeds grotere delen van ons landschap in beslag nemen.

Grauwe grijze gevels. Lege daken. Anonieme hallen, die een barrière vormen tussen stad en land.

CAST vroeg zich af: kan het ook anders? Slimmer, efficiënter, duurzamer? Het is hoog tijd om nieuwe, kwalitatieve eisen te stellen aan de logistieke complexen en bedrijventerreinen van Nederland.

Vier geselecteerde ontwerpteams zijn design challenge Out of the Box aangegaan. Zij zetten hun ontwerpkracht in en met input van verschillende experts vormden zij hun visie en prikkelende ontwerpideeën voor het logistiek landschap van de toekomst in Midden-Brabant. Denkrichtingen die het debat over de verdozing kunnen openbreken.
 

Alternatieven voor de verdozing van ons landschap

Expositie Out of the Box toont deze vier ontwerpideeën. Innovatieve, inspirerende en duurzame alternatieven die een impuls geven aan het anders denken over én anders kijken naar het logistiek landschap.

Brabantse Stroom idee van Alexander Herrebout, Carolien Schippers, Moon Brader

De Gouden Doos idee van Vincent van Heesch, Bram van de Sanden, Lex Hildenbrant, Nout Sterk

(In)tangible Superstructures idee van Janna Bystrykh , Sanne van den Breemer, Jelle Homburg

Landscape on demand & Package to the People idee van Peter Hermens, Klasien van de Zandschulp, Gerjan Streng, Thijs van Spaandonk

 

CAST centrum voor architectuur en stedenbouw in Tilburg e.o. wil als onafhankelijk platform bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. Middels een divers activiteitenprogramma stimuleren we de dialoog tussen beleidsmakers, bouwers en bewoners. We maken de verbinding tussen beleid en praktijk en tussen stad en land. We willen de belangstelling en aandacht voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijke disciplines vergroten en kennisuitwisseling bevorderen. Om zo een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de gebouwde omgeving én het landschap. Dit gaat ons allemaal aan.

Meer info op castonline.nl

Organisator